AUTHOR
R. Balie
FILESIZE
7,49 MB
PUBLISH DATE
none
LANGUAGE
English
ISBN
9780798643030

Looking for a Abet: En Daar Was Lig book? Interesting ... It looks like this book is on our website merchantnavymemorialtrust.org.uk. Abet: En Daar Was Lig PDF - reading online is now so easy!


none


En die Gees van God het gesweef op die waters en God het gespreek en gesê: "Laat daar lig wees!" God het gesien dat die lig goed was en Hy het die lig en die duisternis van mekaar geskei. Die lig het Hy dag genoem en die duisternis het Hy nag genoem.